αἰτίαν

αἰτίᾱν , αἴτιος
culpable
fem acc sg (attic doric aeolic)
αἰτίᾱν , αἰτία
responsibility
fem acc sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αἰτίᾳν — αἰτίαιν , αἴτιος culpable fem gen/dat dual αἰτίαιν , αἰτία responsibility fem gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • вина — ВИН|А (1167), Ы с. 1.Причина, повод: ˫Аκο ѥже... ||...зълѣ гл҃ати и клеветати. вражьды и ненависти. рати начѩло вина бываѥть. Изб 1076, 99 об. 100; Вьсемоу ли грѣхоу и блоудоу оубо. вина ѥсть ди˫аволъ. Там же, 190; обави виноу ѥ˫а же ради прииде …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • αιτία — Το γεγονός, η αφορμή από την οποία προέρχεται κάποιο γεγονός ή μια μεταβολή. (Νομ.)Η κατηγορία, η καταγγελία για κάποιο αδίκημα και, σπάνια, το ίδιο το αδίκημα. Α. δικαιοπραξιών. Ο νομικός σκοπός που δικαιολογεί την κατάρτιση δικαιοπραξίας… …   Dictionary of Greek

  • CRUX — I. CRUX apud Russos, sollenni osculô tacta, fidei pignus in illa gente maxime sollenne habetur. Quemadmodum de Pelagio scribit Sigebertus, ad A. C. 552. illum insimulatum mortis Vigilii Episcopi Romani tenentem sancta Euangelia et Crucem, publice …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Reason — involves the ability to think, understand and draw conclusions in an abstract way, as in human thinking. The meaning of the word reason overlaps to a large extent with rationality and the adjective of reason in philosophical contexts is normally… …   Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Iota — Iota Inhaltsverzeichnis 1 Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· 2 ἰδιώτης …   Deutsch Wikipedia

  • Papyrus 52 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 52 Text Johannes 18:31 33.37 38 Sprache griechisch Datum …   Deutsch Wikipedia

  • Papyrus P52 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 52 Text …   Deutsch Wikipedia

  • P52 — Papyrus P52 Manuscrits du Nouveau Testament Papyri • Onciale • Minuscules • Lectionnaire Papyrus 52 texte Jean 18:31–33, 37–38 langue Grec ancien …   Wikipédia en Français

  • Papyrus P52 — Manuscrits du Nouveau Testament Papyri • Onciale • Minuscules • Lectionnaire Papyrus 52 texte Jean 18:31 33, 37 38 langue Grec ancien date …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.